Copyright

Allt material från denna webbsajt, såväl bild som text och redaktionellt material, samt kod, layout och kodstruktur skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen).

Det innebär att all återgivning eller kopiering av materialet kräver upphovsrättsinnehavarens, d.v.s. sajtägarens, tillstånd.

Länkning till denna sajt är tillåten om det rör sig om fullständig länkning d.v.s. länkar som öppnar ett nytt fönster och flyttar besökaren helt till sajtens självständiga adress. Länkning till enskilda sidor eller till enskilda objekt från denna sajt, där materialet visas integrerat i en annan webbsida är inte tillåten.

Materialet från denna sajt får endast användas för privat bruk. Återgivande av dessa sidor för annat än privat ändamål, får endast ske efter överenskommelse med sajtägaren. Allt annat användande, överföring, mångfaldigande, kopiering, försäljning, överlåtelse eller kommersiellt utnyttjande av materialet såsom skapande av nya tjänster, produkter eller sammanställningar, kräver upphovsrättsinnehavarens, d.v.s. sajtägarens, skriftliga tillstånd. Vid sådant tillstånd skall källa till materialet alltid tydligt anges i enlighet med god sed.

Om du ser missbruk av denna sajts material: Maila!

Upphovsrätt förklarat på Wikipedia

LÄNK: UpphovsrättslagenHälltjärns-
projektet
c/o Ordf.
Catrine Tangen
Myllersvägen 25
811 95 Järbo
Vår FaceBook-sida
mobil: +46(0)70-363 09 61
E-post:
catrine@helltjern.se
Copyright © 2010 Innehåll, foto, kod, grafik & layout: Catrine Tangen